Privacybeleid en toestemmingen

Inhoudsopgave 1. Objectieve en verantwoordelijke instantie 2. Basisgegevens over gegevensverwerking 3. Verwerking van persoonsgegevens 4. Verzameling toegangsgegevens 5. Cookies & Range Measurement 6. Google Analytics 7. Google Re/Marketing Services 8. Facebook Sociale Plugins 9. Facebook Remarketing 10. Nieuwsbrief 11. Integratie van diensten en inhoud van derden 12. Rechten van gebruikers en verwijdering 13. Wijzigingen in het privacybeleid

1. Objectieve en verantwoordelijke instantie

Dit privacybeleid verduidelijkt de aard, het toepassingsgebied en het doel van de verwerking (inclusief: het verzamelen, verwerken en gebruiken en het verkrijgen van toestemmingen) van persoonsgegevens binnen ons online aanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk "Online Aanbieding" of "Website" genoemd). Het privacybeleid is onafhankelijk van de domeinen, systemen, platforms en apparaten die worden gebruikt (bijv. desktop of mobiel) waarop het online aanbod wordt uitgevoerd. De aanbieder van het online aanbod en de gegevensbeschermingsinstantie die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming is Precies GmbH, eigenaar: Gerhard Stallinger, Wiener Strasse 26, 3350 Stadt Haag (hierna "Provider" genoemd, "wij" of "ons"). Voor de contactmogelijkheden verwijzen we naar onze imprint De term "gebruiker" omvat alle klanten en bezoekers van ons online aanbod. De gebruikte termen, zoals "Gebruikers" zijn genderneutraal.

2. Basisgegevens over gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens van de gebruikers alleen in overeenstemming met de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming in overeenstemming met de vereisten van gegevenseconomie en gegevensvermijding. Dit betekent dat de gegevens van de gebruikers alleen worden gebruikt als er een wettelijke toestemming beschikbaar is, met name als de gegevens nodig zijn voor het verlenen van onze contractuele diensten en online diensten, of wettelijk verplicht of verwerkt in geval van toestemming. We nemen organisatorische, contractuele en technische beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd en om te voorkomen dat de door ons verwerkte gegevens worden verwerkt tegen incidentele of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen de toegang van onbevoegden. Voor zover de inhoud, instrumenten of andere middelen door andere aanbieders (hierna "derden") in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en waarvan de statutaire statutaire statutaire dienst in het buitenland is, worden gebruikt, wordt ervan uitgegaan dat een overdracht van gegevens aan de deelnemende landen van de externe aanbieders. De overdracht van gegevens naar derde landen gebeurt hetzij op basis van een wettelijke vergunning, toestemming van de gebruiker of specifieke contractuele clausules die de wettelijk vereiste beveiliging van de gegevens garanderen.

3. Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden, naast het gebruik dat uitdrukkelijk in dit privacybeleid wordt vermeld, verwerkt voor de volgende doeleinden op basis van wettelijke toestemming of toestemming van de gebruikers: – de bepaling, uitvoering, onderhoud, Optimalisatie en beveiliging van onze diensten, diensten en gebruikersdiensten; – Zorgen voor effectieve klantenservice en technische ondersteuning. We verzenden de gegevens van de gebruikers alleen naar derden als dit nodig is voor factureringsdoeleinden (bijv. aan een betalingsdienstverlener) of voor andere doeleinden wanneer deze noodzakelijk zijn om aan onze contractuele verplichtingen jegens gebruikers te voldoen (bijv. adresmelding aan leveranciers). Wanneer u contact met ons opneemt (via contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen voor de verwerking van het verzoek en in het geval dat er vervolgvragen rijzen. Persoonsgegevens worden verwijderd als ze aan het beoogde gebruik hebben voldaan en niet verhinderen dat de verwijdering aan bewaarplichten wordt onderworpen.

4. Verzameling van toegangsgegevens

We verzamelen informatie over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de opgehaalde website, bestand, datum en tijd van ophalen, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvol ophalen, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de URL van de verwijzer (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de verzoeken de providers. We gebruiken de loggegevens zonder toewijzing aan de persoon van de gebruiker of andere profilering volgens de wettelijke voorschriften alleen voor statistische evaluaties met het oog op de werking, beveiliging en optimalisatie van ons online aanbod. Wij behouden ons echter het recht voor om de loggegevens met terugwerkende kracht te controleren als er een legitiem vermoeden van illegaal gebruik bestaat op basis van concrete aanwijzingen.

5. Cookies & Range Meting

Cookies zijn informatie die van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowsers van de gebruiker wordt verzonden en daar wordt opgeslagen voor het later ophalen. Gebruikers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van pseudonieme afstandsmeting in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring. Het bekijken van deze online aanbieding is ook mogelijk om cookies uit te sluiten. Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de bijbehorende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van deze online aanbieding. Het is mogelijk om veel online advertentiecookies van bedrijven te beheren via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

6. Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Ireland Ltd. ('Google'). Google gebruikt cookies. De informatie gegenereerd door de cookie over het gebruik van de online aanbieding door de gebruikers wordt meestal verzonden naar een Server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten op te stellen over de activiteiten binnen deze online aanbieding en om verder te gaan met het gebruik van dit online aanbod en de diensten in verband met internetgebruik voor ons. Pseudonieme gebruikersprofielen kunnen worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevens. We gebruiken Google Analytics alleen met IP-anonymisatie ingeschakeld. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruikers wordt afgekapt door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Server van Google in de VS verzonden en daar afgekapt. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Gebruikers kunnen ook voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met het gebruik van de online aanbieding aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ga voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor advertentiedoeleinden, instellingen en oppositieopties naar de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ('Google's use of data when you use our partners' websites of apps"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ('Data use for advertising purposes'), http://www.google.de/settings/ads ('Informatie beheren die Google gebruikt om je advertenties te laten zien') en http://www.google.com/ads/preferences ('Bepaal welke advertenties Google je laat zien').

7. Google Re/Marketing Services

We maken gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (afkorting voor "Google Marketing Services") van Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow St,Dublin, D04 E5W5, Ierland, ("Google"). Met Google Marketing Services kunnen we advertenties voor en op onze website gerichter weergeven, alleen om advertenties te presenteren aan gebruikers die mogelijk aan hun interesses voldoen. Als gebruikers bijvoorbeeld Advertenties voor producten die hij heeft interesse in op andere websites worden genoemd "remarketing". Voor deze doeleinden, wanneer we onze en andere websites bezoeken waarop Google-marketingservices actief zijn, wordt een code van Google rechtstreeks uitgevoerd en wordt deze op de website ingevoerd. (Re)marketing tags (onzichtbare graphics of code, ook wel aangeduid als "web beacons") zijn opgenomen in de website. Met hun hulp, een individueel koekje, d.w.z. een klein bestand (in plaats van cookies, kunnen vergelijkbare technologieën worden gebruikt). Cookies kunnen worden ingesteld op verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert welke websites de gebruiker bezoekt, welke inhoud hij geïnteresseerd is in en welke aanbiedingen hij heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd evenals andere informatie over de Gebruik van het online aanbod. Het IP-adres van de gebruikers wordt ook geregistreerd, waarbij we in het kader van Google Analytics informeren dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt afgekapt en die naar een Server van Google in de V.S. worden verzonden en daar slechts in uitzonderlijke gevallen verkorten. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met de gegevens van de gebruiker binnen andere Google-aanbiedingen. Deze bovenstaande informatie kan ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen de advertenties die op hem of haar zijn afgestemd, worden weergegeven op basis van zijn/haar interesses. De gegevens van de gebruikers worden pseudoniem verwerkt in het kader van de marketingdiensten van Google. Dat wil zeggen, Google slaat en verwerkt bijv. niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker, maar verwerkt de relevante gegevens cookie-gerelateerde binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Dat wil zeggen, vanuit het oogpunt van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookie-eigenaar, ongeacht wie die cookie-eigenaar is. Dit is niet van toepassing als een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan om de gegevens te verwerken zonder deze pseudonimisering. De informatie verzameld door "DoubleClick" over de gebruikers wordt verzonden naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS. Marketingservices van Google die we gebruiken zijn onder andere: het online advertentieprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere 'conversiecookie'. Cookies kunnen niet worden bijgehouden via de websites van AdWords-klanten. De informatie die via de cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. AdWords-klanten zien het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een tagpagina voor conversietracking. U ontvangt echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. We nemen advertenties van derden op op basis van de marketingservice 'DoubleClick' van Google. DoubleClick gebruikt cookies die door Google en zijn partnerwebsites worden gebruikt om advertenties weer te geven op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op het internet. We nemen ook advertenties van derden op op basis van de AdSense-marketingservice van Google. AdSense maakt gebruik van cookies waarmee Google en zijn partnerwebsites advertenties weergeven op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op het internet. Een andere Marketingservice van Google die we gebruiken is de "Google Tag Manager", waarmee andere Google-analyse- en marketingservices in onze website kunnen worden geïntegreerd (bijv. 'AdWords', 'DoubleClick' of 'Google Analytics'). Ga voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden naar de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads is het privacybeleid van Google beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy. Als u bezwaar wilt maken tegen de verzameling van Google Marketing Services, u profiteren van de instellingen van Google en opt-outopties: http://www.google.com/ads/preferences.

8. Facebook Sociale plugins

Ons online aanbod maakt gebruik van sociale plug-ins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plugins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op blauwe tegel, de termen "Vind ik leuk", "Vind ik leuk" of een "thumbs up" teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de Facebook sociale plugins kan hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer een gebruiker een functie van deze online aanbieding aanroept die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker verzonden en door de gebruiker geïntegreerd in het online aanbod. Gebruikersprofielen kunnen worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevens. We hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plugin en informeert de gebruikers daarom op basis van ons kennisniveau. Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker toegang heeft gekregen tot de bijbehorende pagina van het online aanbod. Als de gebruiker is aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn Facebook-account. Wanneer gebruikers communiceren met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop Vind ik leuk te drukken of een opmerking te maken, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks van je apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is er nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres zal achterhalen en opslaan. Volgens Facebook wordt alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen in Duitsland. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de rechten in dit verband en het instellen van opties voor de bescherming van de privacy van de gebruikers zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via deze online aanbieding gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn of haar ledengegevens die zijn opgeslagen op Facebook, moet hij zich afmelden bij Facebook voordat hij onze online aanbieding gebruikt en Cookies verwijderen. Verdere instellingen en tegenstrijdigheden over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

9. Facebook Remarketing

Binnen ons online aanbod "Facebook pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat is ontwikkeld door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, respectievelijk. als u woonachtig bent in de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Met behulp van de Facebook-pixel is Facebook in staat om bezoekers te targeten op ons aanbod als publiek voor de presentatie van advertenties, "Facebook Ads". Daarom gebruiken we de Facebook-pixel om de Facebook-advertenties weer te geven die we alleen weergeven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons internetaanbod. Dit betekent dat we er met behulp van de Facebook-pixel voor willen zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met het potentiële belang van de gebruikers en geen overlast hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties bijhouden voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, waarin we kunnen zien of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt. De Facebook-pixel wordt direct door Facebook geïntegreerd wanneer we onze websites bezoeken en kan op uw apparaat worden gebruikt om een zogenaamde Koekje, d.w.z. een klein bestand. Als je vervolgens inlogt op Facebook of Facebook bezoekt in een ingelogde staat, wordt het bezoek aan ons aanbod genoteerd in je profiel. De gegevens die over u worden verzameld, zijn anoniem voor ons, dus we geven geen conclusies over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is. De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het beleid voor gegevensgebruik van Facebook. In het beleid voor gegevensgebruik van Facebook vindt u meer informatie over hoe de remarketingpixel werkt en, meer in het algemeen, hoe Facebook-advertenties worden weergegeven: https://www.facebook.com/policy.php. Je bezwaar maken tegen de verzameling door de Facebook-pixel en het gebruik van je gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om dit te doen, u toegang krijgen tot de Facebook-pagina en volg de instructies over de instellingen van gebruik op basis van reclame: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of het bezwaar te verklaren via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

10. Nieuwsbrief

Met de volgende informatie verduidelijken we de inhoud van onze nieuwsbrief, evenals de registratie-, verzend- en statistische evaluatieprocedure en uw bezwaarrechten. Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief stemt u in met de receptie en de beschreven procedures. Inhoud van de nieuwsbrief: We sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische meldingen met advertentie-informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Als de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt gedefinieerd in het kader van een registratie voor de nieuwsbrief, zijn ze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven de volgende informatie: onze producten, aanbiedingen, promoties en ons bedrijf. Double-opt-in en logging: De inschrijving voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde Dubbele opt-in procedure. Dat wil zeggen, Na registratie ontvangt u een e-mail met het verzoek om bevestiging van uw inschrijving. Deze bevestiging is noodzakelijk zodat niemand kan inloggen met buitenlandse e-mailadressen. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat de opslag van de inlog- en bevestigingsdatum, evenals het IP-adres. De wijzigingen in uw gegevens die bij de verzendserviceprovider zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd. Verzendserviceproviders: De nieuwsbrieven worden verzonden door middel van "" (hierna "verzendserviceprovider" genoemd). U hier de regels voor gegevensbescherming van de verzendserviceprovider bekijken: https://edel.praezis.at/. De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers, evenals hun andere gegevens die in het kader van deze notities worden beschreven, worden opgeslagen op de servers van de verzendserviceprovider. De verzendserviceprovider gebruikt deze informatie voor het versturen en evalueren van de nieuwsbrieven namens ons. Bovendien kan de verzenddienstverlener deze gegevens volgens de eigen informatie gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de verzending en presentatie van de nieuwsbrieven of voor economische doeleinden, om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. De verzendserviceprovider gebruikt de gegevens van onze ontvangers van de nieuwsbrief echter niet om deze op te schrijven of door te geven aan derden. Registratiegegevens: Om je aan te melden voor de nieuwsbrief, is het voldoende om je e-mailadres op te geven. Statistische enquête en analyse – De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde "web-beacon", d.w.z. een bestand ter grootte van de pixel dat wordt opgehaald van de server van de postorderserviceprovider wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Als onderdeel van dit ophalen worden technische informatie, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het ophalen van uw ip-adres en het ophalen van uw ip-adres voor het eerst verzameld. Deze informatie wordt gebruikt om de technische kwaliteit van de diensten te verbeteren op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van de locaties (die kunnen worden bepaald door middel van het IP-adres) of de toegangstijden. De statistische enquêtes omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling, noch die van de verzendserviceprovider, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan te passen aan hen of om verschillende inhoud te verzenden volgens de belangen van onze gebruikers. Annulering/intrekking – U de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren, d.w.z. uw toestemmingen intrekken. Dit vervalt ook uw toestemming voor de verzending door de verzender en de statistische analyses. Een aparte intrekking van de zending door de verzender of de statistische evaluatie is helaas niet mogelijk. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief te annuleren.

11. Integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan voorkomen dat inhoud of diensten van externe providers, zoals stadskaarten of lettertypen van andere websites, zijn geïntegreerd in ons online aanbod. De integratie van de inhoud van de externe providers veronderstelt altijd dat de externe providers het IP-adres van de gebruikers waarnemen, omdat ze de inhoud niet naar de browser van de gebruiker konden sturen zonder het IP-adres. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud. Bovendien kunnen de aanbieders van content van derden hun eigen cookies instellen en de gegevens van de gebruikers voor hun eigen doeleinden verwerken. Gebruikersprofielen kunnen worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevens. We zullen deze inhoud gebruiken als databesparend en zo data-vermijden mogelijk en zullen kiezen voor betrouwbare externe providers met betrekking tot gegevensbeveiliging. De volgende presentatie geeft een overzicht van externe aanbieders en hun inhoud, evenals links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die nadere informatie verschaffen over de verwerking van gegevens en in het bijzonder hier al genoemde mogelijkheden van oppositie (zogenaamde Opt-Out) bevatten: – Externe lettertypen van Google, Inc., https://www.google.com/fonts ('Google Fonts'). De integratie van de Google-lettertypen vindt plaats door een serveroproep naar Google (meestal in de VS). Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/. – Kaarten van de "Google Maps"-service die wordt geleverd door de externe provider Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow St,Dublin, D04 E5W5, Ierland. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/. – Video's van het "YouTube" platform van de externe provider Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow St,Dublin, D04 E5W5, Ierland. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

12. Rechten van gebruikers en verwijdering van gegevens

Gebruikers hebben op verzoek het recht om gratis informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die we over hen hebben opgeslagen. Bovendien hebben gebruikers het recht om onjuiste gegevens, intrekking van toestemmingen, blokkering en verwijdering van hun persoonsgegevens en het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Controleautoriteit. De door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel ervan en er geen wettelijke bewaarplichten worden verwijderd.

13. Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om het privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan wijzigingen in de wet, of in het geval van wijzigingen in de Service en gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor aangiften over gegevensverwerking. Voor zover de toestemming van de gebruikers vereist is of delen van de gegevensbeschermingsverklaring bepalingen bevatten van de contractuele relatie met de gebruikers, zullen de wijzigingen alleen plaatsvinden met toestemming van de gebruikers. Gebruikers wordt gevraagd zich regelmatig te informeren over de inhoud van de gegevensbeschermingsverklaring. Vanaf: 26 november 2018 19:11