Algemene voorwaarden Werkingssfeer:

(a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, zowel indirect als indirect. Door toegang te krijgen tot onze website, evenals het boeken van de diensten van Camping Holiday Fun Camping, gaat u akkoord met de geldende algemene voorwaarden en bevestigt u tegelijkertijd dat u ze ook zorgvuldig hebt gelezen en begrepen. Hebben.

b) De Camping Holiday-Fun is de enige eigenaar van deze pagina's, inclusief de inhoud van de pagina's en de eigenaar van de bijbehorende online reserveringsservice voor campings. Het pand van Camping Holiday-Fun-Camping mag niet commercieel worden gekopieerd en gebruikt.

Boeken:

(a) De boeking wordt geaccepteerd via het Camping Holiday-Fun platform of per e-mail. Dit vereist dat de gegevens die u verstrekt volledig en correct zijn.

b) De geboekte plaatsen mogen niet worden verplaatst en/of doorverkocht. Met name de overdracht van parkeerquota aan derden tegen hogere prijzen is ten strengste verboden. In geval van een inbreuk behoudt de dienstverlener (campingexploitant) zich het recht voor om de betreffende klant onmiddellijk en permanent van alle diensten uit te sluiten. In dit geval heeft de dienstverlener ook de bevoegdheid om de boeking te annuleren en is de klant in dit geval verplicht om eventuele schade die de dienstverlener in verband met de transactie heeft geleden, te vergoeden.

Reserveringstype:

In de regel wordt een reservering door de serviceprovider tot 18:00 uur onderhouden. In het geval van no-show reizen tot de afgesproken tijd, heeft de dienstverlener het recht om de reservering gratis te annuleren. Daarna is er geen recht meer op huisvesting.

Contract en betaling:

(a) Elke reservering wordt rechtstreeks tussen u en de dienstverlener, Camping Holiday_Fun. Verplichtingen en rechten die voortvloeien uit het accommodatiecontract tussen u en de dienstverlener (campingexploitant) of andere contracten, bestaan rechtstreeks en uitsluitend tussen u en de dienstverlener (campingexploitant). De parkeerprijs moet direct door u ter plaatse worden betaald bij de geboekte dienstverlener. De betaalmethoden van Camping Holiday-Fun zijn altijd van toepassing.

(b) De reservering van de parkeerplaats wordt gemaakt op het moment van boeken en is geldig vanaf het moment dat de boekingsbevestiging per e-mail wordt ontvangen. Met name in geval van onjuiste vermelding vanaf het e-mailadres blijft de effectiviteit van de boeking onaangetast.

Wijzigingen en annuleringen:

(a) Eventuele gevraagde wijzigingen en annuleringen moeten rechtstreeks worden aangebracht bij Camping Holiday-Fun. De tijdige ontvangst van uw melding is bepalend voor de tijdigheid van de wijziging of annulering

b) De respectievelijke annuleringskosten zijn te vinden in de respectievelijke annulerings- en boekingsvoorwaarden van de dienstverlener. Op enkele uitzonderingen na is een tijdige annulering mogelijk. In geval van annulering in de laatste week voor aankomst, wordt 75% van het totale bedrag in rekening gebracht. Voor geen show, late aankomst of vroeg vertrek, rekenen wij de volledige geboekte pakketprijs.

(c) Om misbruik van klanten naar het gratis reserveringssysteem te voorkomen, behoudt Camping Holiday-Fun zich het recht voor om een reservering per geval te annuleren indien een verzoek wordt ingediend met behulp van de contactgegevens die u verstrekt mag niet mogelijk zijn, of de dienstverlener weigert te boeken als gevolg van frequente annuleringen en wijzigingen in het verleden. In een dergelijk geval is er geen recht op

Naleving van de campingvoorschriften:

De relevante campingvoorschriften maken integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden. Het hangt rond op de camping of is beschikbaar om te downloaden op onze website https://www.camping-burgenland.at. In geval van overtreding van de campingvoorschriften van de campinggast kan de campinggast van de campingexploitant van de camping worden weggestuurd. In dit geval heeft de campinggast geen recht op terugbetaling van de verrichte betalingen. In dit geval behoudt de campingexploitant zich het recht voor schadevergoeding te eisen.

Aansprakelijkheid:

De campingexploitant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het uitvallen of verstoren van de water- of elektriciteitsvoorziening, evenals als gevolg van geluidsoverlast door derden. Bovendien is de exploitant van de camping niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de faciliteiten of apparatuur op de camping in geval van licht nalatig plichtsverzuim. ontmantelde of ontmantelde installaties, uitrusting en regelingen. Dit geldt ook in het geval van licht nalatige plichtsverzuim door de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten van de campingexploitant.

Prijzen voor staanplaatsen en diensten:

a) Tenzij anders vermeld in de boekingsvoorwaarden, zijn alle prijzen per pitch en per nacht van toepassing. Extra kosten kunnen worden in rekening gebracht door de camping exploitant voor het gebruik van draadloos internet, elektriciteit, water en sanitaire voorzieningen op de camping.

b) De geboekte pitchprijzen zijn altijd gegarandeerd voor elke reservering door de campingexploitant.